МОН И СИНДИКАТИТЕ ПОДПИСАХА КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР

Начало » Последни публикации

19.06.2016

Министерството на образованието и науката, представлявано от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, и синдикатите подписаха днес Колективния трудов договор. Подписи под документа сложиха д. ик. н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, Юлиян Петров – председател на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, Надежда Николчева - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Стефка Балева - председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и Аспарух Томов - председател на Независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Сред нещата, около които се обединиха от министерството и синдикатите, са ангажимент в обсъжданията на новия бюджет за 2017 г. да работят за 10% увеличение на основната работна заплата и 20% увеличение на допълнителното трудово възнаграждение за лекторски часове.

Синдикатите и МОН ще работят и за въпроси, свързани с финансовото осигуряване на изпреварваща професионална квалификация на учителите, които ще преподават новото учебно съдържание, както и допълнителна квалификация за изграждане на умения за работа по проекти и програми в системата на образованието.

В договора е разписано още, че средствата за представително облекло се увеличават на 360 лева. Страните се споразумяха обезщетението при пенсиониране от 1 август 2016 г. да е 10 работни заплати и 10 заплати и половина от 1 януари 2017 г. От 1 октомври 2016 г. за наставничество на учители се заплаща не по-малко от 50 лева месечно за срок до една година. Заплащането за класния стават 30 лева. В договора също така е разписано, че работодателите поемат 100% от стойността на абонаментните карти или билетите за пътуващите педагози.

В Колективния трудов договор са разписани и условия за здравословен, безопасен и хигиенен труд. Социалните партньори си съдействат за извършване на национално проучване на заболеваемостта на работещите в системата на средното образование и факторите, които им влияят, ползвайки данните от службите по трудова медицина.

Колективният трудов договор е валиден за две години. На всеки шест месеца на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество ще бъде правен отчет на договора.

Колективният трудов договор за системата на народната просвета можете да видите тук.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“