ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА СОФИЯ-ГРАД

Начало » Последни публикации

10.07.2013

ТРЕТИ ЕТАП

Свободни места за трето класиране – незапълнените места до максималния брой по план-приема: 738
От тях 679 – без квоти
27 – за девойки
32 – за младежи

326 ученици не са класирани на първо и второ класиране.

За трети етап на класиране заявления се приемат в училищата-гнезда на 11 и 12.07.2013 г . след представяне на оригинал на свидетелство за завършен VII клас. Заявления могат да подават и ученици, които не са участвали на 1 и 2 етап на класиране, достатъчно е да са издържали успешно изпитите по БЕЛ и математика. В заявлението се подреждат нови желания, като се изписват само паралелки, в които има останали свободни места.

Резултатите от класирането се обявяват на 15.07.2013 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“