ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА СОФИЯ-ГРАД

Начало » Последни публикации

10.07.2013

ТРЕТИ ЕТАП

Свободни места за трето класиране – незапълнените места до максималния брой по план-приема: 738
От тях 679 – без квоти
27 – за девойки
32 – за младежи

326 ученици не са класирани на първо и второ класиране.

За трети етап на класиране заявления се приемат в училищата-гнезда на 11 и 12.07.2013 г . след представяне на оригинал на свидетелство за завършен VII клас. Заявления могат да подават и ученици, които не са участвали на 1 и 2 етап на класиране, достатъчно е да са издържали успешно изпитите по БЕЛ и математика. В заявлението се подреждат нови желания, като се изписват само паралелки, в които има останали свободни места.

Резултатите от класирането се обявяват на 15.07.2013 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“