МОН: ИНСПЕКТОРАТИТЕ ДА НЕ ДОПУСКАТ СРЕЩИ НА УЧИТЕЛИ С ИЗДАТЕЛСТВАТА ЗА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА V КЛАС ДОКАТО ТЕЧЕ ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНЯВАНЕ

Начало » Последни публикации

21.06.2016

Министерството на образованието и науката изпрати писмо до всички регионални инспекторати, в което се напомня, че в момента тече първият етап по оценяване и одобряване на 8 проекта на учебници по история и цивилизации за V клас. На този етап комисия, в която влизат и учители, оценява съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение на внесените проекти, за да прецени кои от тях съответстват на изискванията на учебната програма.

В тази връзка инспекторатите не бива да допускат участие на учители и директори в срещи, организирани от издателства за представяне на проектите.

Също така се препоръчва директорите на училищата да предупредят учителите, които ще преподават история и цивилизации през следващата учебна година, да не се включват в инициативи на кандидатстващите издателства, преди да са упражнили правото и задължението си да участват във втория етап на процедурата – оценяване на пригодността на учебниците за прилагане в училище.

Целта на изпратеното от МОН писмо е конкурсът за учебници да бъде проведен по установения от закона ред и да се избегне евентуалното компрометиране на оценяването.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“