МИНИСТЪР КУНЕВА: ЧРЕЗ ПРОМЯНА В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ И В СТАНДАРТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СЕ СТРЕМИМ КЪМ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ СЛЕД 7. КЛАС

Начало » Последни публикации

01.07.2016

Още през следващата седмица на сайта на МОН ще бъде публикуван за обществено обсъждане Държавният образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението, който трябва да влезе в сила от предстоящата учебна година. Това съобщи вицепремиерът и министър на образвнието и науката Меглена Кунева в обединен отговор на въпроси на народни представители от ПГ на БСП по повод резултатите от Националното външно оценяване след 7. клас.

Сред мерките за преодоляване на тенденцията за понижаване на резултатите от НВО министърът съобщи още, че от новата учебна година влизат в сила нови учебни програми по всички предмети за учениците от първи и от пети клас и в следващите учебни години ще бъдат обхванати и останалите класове от средната образователна степен. В тези учебни програми са предвидени повече часове за упражнения, за преговор и обобщения, т.е. за прилагане на знания и за формиране и подобряване на умения, необходими в реални житейски ситуации.

Министър Кунева обясни, че равнището на компетентностите на седмокласниците по български език и литература и по математика сега се проверява с тест в два модула със следното време за работа: 

• по модула за национално външно оценяване (НВО) – 60 минути;

• по допълнителния модул (ДМ) – 90 минути.

Първият от двата модула е задължителен за всички ученици в седми клас и резултатите от него в точки (максимум 65) се трансформират в оценка, която може да бъде отразена като текуща за ученика.

На втория, допълнителен модул, учениците се явяват по желание и точките от него (максимум 35) заедно с точките от първия модул формират общ резултат от максимум 100 точки, които също се трансформират в оценка.

Министър Кунева посочи и някои от изводите, направени след провеждането на НВО по български език и литература (БЕЛ) и по математика:

  • Резултатите са по-ниски, но като цяло съизмерими с тези от предходната година и по двата предмета.
  • Среден резултат от модула за НВО + допълнителния модул по БЕЛ – 57,82 т. (от 100 т.) = оценка добър.
  • Среден резултат от модула за НВО + допълнителния модул по математика – 40,88 т. (от 100 т.) = оценка добър.
  • След лекия спад през миналата учебна година, тази година се наблюдава  тенденция на нарастване на процента на седмокласниците, които са работили и по ДМ, особено видимо по математика.
  • Повече добри и много добри оценки по БЕЛ.

Сред причините за резултатите на седмокласниците през тази учебна година вицепремиерът посочи сменения подход при задаване на задачите по български език в първия модул по БЕЛ, като преобладаващата част от езиковите задачи произтичат от два източника на информация, без да има самоцелна проверка на знания по български език и литература.   Задачите, свързани с двата източника на информация, имат за цел преди всичко проверка на уменията за разбиране и за прилагане на знанията чрез извличане и обработване на информация, т.е. проверяват умения за работа с текст в синхрон с международните изследвания на четивната грамотност.

Промяната в първи модул по математика е увеличаване на броя на рутинните задачи в първата част на НВО, с които се проверява устойчивост на знанията, свързани с основни правила, твърдения и свойства. Друга промяна е в съотношението на задачите от двата дяла: алгебра и геометрия, в посока на съотношението – приблизително 1:1., като се запазва броят на задачите, които тестват уменията на учениците да четат диаграми и таблици, да извличат информация и да правят косвени изводи по тях, т.е. запазване на положителната тенденция за проверка на ключови умения, на които се набляга и в международните оценявания.

За съжаление трябва да направя една неприятна констатация - че използваните методи в образователно-възпитателния процес от голяма част от учителите се основават на методика на преподаване от 90-те години и не кореспондират с разликата в поколенията, заяви министър Меглена Кунева.

 

            

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“