МИНИСТЪР КУНЕВА: НЯМА ДА СЕ СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ С ТРИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”

Начало » Последни публикации

01.07.2016

Договори с трите дружества с проектни предложения по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по ОП НОИР няма да бъдат сключени. Това е заключението на проверката на одита на МОН, извършена в Управляващия орган на Оперативната програма - Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“. Проверяващите са констатирали нередности както в насоките за кандидатстване, така и в процеса на оценяване на проектните предложения.

Това каза вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева  в парламента в отговор на въпрос на народния представител Милен Михов от ПГ Патриотичен Фронт.

Министър Кунева обясни, че в насоките за кандидатстване е предвидено, че един кандидат може да участва в процедурата само с едно проектно предложение, но не е поставено ограничение относно броя проекти, в които една организация може да участва като партньор. Според насоките всеки един партньор може да участва в повече от един проект. По този начин е допусната възможността различни участници (НПО и общини) да получат финансиране един път като кандидат (водеща организация) и неограничен брой пъти като партнираща организация. Не е предвидена възможността едни и същи физически лица да стоят зад различни организации. Така, макар формално да се на нарушени условията, се получава порочен резултат – различни правни субекти, но едни и същи личности – което противоречи на замисъла, обясни министърът.

Втората група проблеми е свързана със самия процес на оценяване на проектните предложения. Там са констатирани проблеми от различен характер – допуснато е  участието на Сдружения с нестопанска цел, които са новоучредени и без опит; опитът на членовете на Сдруженията поотделно се преценява на базата на автобиография, която според  Одитния доклад не е надеждно средство за установяване на фактите, заявени в нея; констатирани са нарушения на правилата за включване на наблюдатели в оценъчния процес, както и на правилата за допускане на проекти до оценка след изтекли срокове, а оценителната комисия е приключила с оценката на подадените проектни предложения след определения за това срок.

Поемам ангажимент в началото на следващата седмица да оповестя публично всички детайли, свързани с доклада и всички мерки, които предстои да бъдат предприети, заяви министър Меглена Кунева. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“