МИНИСТЪР КУНЕВА: НЯМА ДА СЕ СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ С ТРИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”

Начало » Последни публикации

01.07.2016

Договори с трите дружества с проектни предложения по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по ОП НОИР няма да бъдат сключени. Това е заключението на проверката на одита на МОН, извършена в Управляващия орган на Оперативната програма - Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“. Проверяващите са констатирали нередности както в насоките за кандидатстване, така и в процеса на оценяване на проектните предложения.

Това каза вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева  в парламента в отговор на въпрос на народния представител Милен Михов от ПГ Патриотичен Фронт.

Министър Кунева обясни, че в насоките за кандидатстване е предвидено, че един кандидат може да участва в процедурата само с едно проектно предложение, но не е поставено ограничение относно броя проекти, в които една организация може да участва като партньор. Според насоките всеки един партньор може да участва в повече от един проект. По този начин е допусната възможността различни участници (НПО и общини) да получат финансиране един път като кандидат (водеща организация) и неограничен брой пъти като партнираща организация. Не е предвидена възможността едни и същи физически лица да стоят зад различни организации. Така, макар формално да се на нарушени условията, се получава порочен резултат – различни правни субекти, но едни и същи личности – което противоречи на замисъла, обясни министърът.

Втората група проблеми е свързана със самия процес на оценяване на проектните предложения. Там са констатирани проблеми от различен характер – допуснато е  участието на Сдружения с нестопанска цел, които са новоучредени и без опит; опитът на членовете на Сдруженията поотделно се преценява на базата на автобиография, която според  Одитния доклад не е надеждно средство за установяване на фактите, заявени в нея; констатирани са нарушения на правилата за включване на наблюдатели в оценъчния процес, както и на правилата за допускане на проекти до оценка след изтекли срокове, а оценителната комисия е приключила с оценката на подадените проектни предложения след определения за това срок.

Поемам ангажимент в началото на следващата седмица да оповестя публично всички детайли, свързани с доклада и всички мерки, които предстои да бъдат предприети, заяви министър Меглена Кунева. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“