МЕГЛЕНА КУНЕВА: УЧИТЕЛЯТ Е ОТПРАВНА ТОЧКА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Начало » Последни публикации

05.07.2016

Учителят е отправна точка за образованието като фактор за националната сигурност. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева, която участва в кръгла маса на тема „Образованието като фактор за национална сигурност“ в Гранд хотел София. Според нея съществува тежък проблем, който е свързан с отпадането на децата от училище и демографската криза. Статистиката показва, че 20% от първокласниците са от ромски произход. До VII клас от тях остават 7%, а до XII само 1%.

Голяма част от родителите на много деца работят извън България, а децата им често живеят сами. В такъв случай родител става учителят, подчерта Кунева. Образованието е на второ място като най-важен фактор, след семейството. Системата не трябва само да образова, но и да възпитава. Затова е важно учителите да бъдат стимулирани. В бъдеще ще се работи за повишаване на квалификацията на преподавателите и директорите, за да може те да израстват кариерно, да бъдат мотивирани да се справят с трудностите.

Като държава сме длъжни да вземем спешни мерки и това е голяма национална задача, каза вицепремиерът и призова участниците да са последователни и всички институции да работят заедно, за да се реши проблемът с  отпадащите ученици.

На национална сигурност са присъщи специфични проблеми. Всеки един от тях зависи от нивото на образование на човешките ресурси като се започва от предучилищна подготовка. Относно етническия компонент образованието е най-добрият начин за социализация на етносите. Учениците имат проблем с разбирането на материала и практическото му прилагане. Поради това МОН подготвя учебни програми, в които новите знания ще бъдат съпътствани с повече часове за упражнение, заяви още министър Кунева и посочи, че това е заложено в новия закон за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 1 август.

По време на кръглата маса ученици подариха бележник на министър Кунева. В него децата бяха написали нови предмети, по които искат да бъдат оценявани.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“