МИНИСТЪР КУНЕВА ВЗЕМА МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА НАУКАТА И ИНОВАЦИИТЕ

Начало » Последни публикации

07.07.2016

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева взема мерки за подкрепа на науката и иновациите в България по повод извършения одит на Европейската Сметна палата „Принос на Хоризонт 2020 за постигане на целите на Националната програма за развитие (НПР) на България 2020 и националните стратегически документи“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. В доклада е направен извод, че приносът на „Хоризонт 2020 “ като финансов механизъм за подкрепа на науката и иновациите е незначителен в страната. Ръководството на МОН взема предвид предписанията и ще адресира критиките към съответните звена и зам.-министър проф. Иван Димов.

Съгласно приетия План за действие към Национална стратегия за развитие на научни изследвания 2020, Министерството на образованието и науката ще предприеме мерки за преодоляване на констатираните дефицити и действия за създаване на подходящи условия за насърчаване на активността и за повишаване на приноса на българските учени и изследователи за постигане целите на „ Хоризонт 2020 “.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“