ОДОБРЕНИ НА ПЪРВИ ЕТАП СА 6 ПРОЕКТА НА УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА V КЛАС

Начало » Последни публикации

12.07.2016

6 от внесените 8 проекта за нов учебник по история и цивилизации за V клас са одобрени от комисията, оценяваща съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение. Одобрените проекти са на издателствата „Анубис“, „Булвест 2000“, „Даниела Убенова - Даниела Биланска“, „Просвета Плюс“; „Просвета – София“ и  „Св. Георги Победоносец“. Оценителите смятат, че проектите на  издателствата „Питагор“ и  „Архимед 2“ не отговарят на изискванията на държавния образователен стандарт за учебниците.

Представители на издателствата получиха възможност да се запознаят със становищата на оценителите. Така тези с одобрените проекти ще могат да отстранят бързо пропуските и да отпечатат проекти, които ще бъдат представени първо в МОН, а след това - оценявани от учителите. Учебници ще се избират в 1716 училища в страната. Очаква се процесът да започне в началото на месец август.

В комисията по оценяване на съдържанието на проектите участваха 7 души - учители, преподаватели и научни работници от БАН, както и експерт от РИО. Други 6 души оценяваха графичния дизайн и полиграфическото изпълнение на учебниците.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“