ЗАМ.-МИНИСТЪР КИРЯКОВ: ПО ПРОГРАМА „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО“ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ ОТ СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

12.07.2016

По програма „Фонд за стипендии на европейското икономическо пространство“ могат да кандидатстват всички институции от системата на образованието – не само висшите училища, както е било досега. Грантовете по тази програма са в рамките между 5000 и 10 000 евро и заради спецификата на дейността, за разлика от други европейски програми, не се изисква съфинансиране. Крайният срок за кандидатстване е 9 декември 2016 г. Това съобщи зам.-министър Красимир Киряков при откриването на информационен семинар в МОН.

Цялостната стратегия  и визия на ръководството на Министерството е да разглежда образованието като една система и да отдава еднакво значение, еднакъв приоритет и на предучилищното образование, след това и на другите степени, като висшето образование се явява естествено един добър завършек, коментира възможностите, които предоставя грантовата схема заместник-министърът.

Киряков акцентира на важността от засилване на качествени проекти по програмата от гледна точка на трудностите, които в момента изпитва Европейският съюз по отношение на интеграцията. Очакват се проекти, които да са с обмен на знания, на културен опит, на всякакви дейности, които да са свързани с изнасянето на български знания извън България в ЕС и обратното.

Днес провеждаме два такива информационни семинара и като виждаме масовото присъствие, отчитаме че има голям  интерес към тази програма, каза Киряков, който е ръководител на програмния оператор по програма BG09 Министерство на образованието и науката. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“