ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСКА НАД 74 ХИЛ. ЛВ. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА

Начало » Последни публикации

13.07.2016

С две постановления правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 74 520 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Средствата са предназначени за подкрепа на ученици от общинските и държавните училища в системата на министерствата на образованието и науката и на земеделието и храните, постигнали високи резултати на олимпиади и състезания.

Отпусната сума е в рамките на планираните в централния бюджет за 2016 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“