МИНИСТЪР КУНЕВА ПОСЕТИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР В СЛОВАКИЯ

Начало » Последни публикации

19.07.2016

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева посети научен център в Словакия в рамките на провеждащия се Съвет на министрите на ЕС по конкурентоспособност за научни изследвания. Тя се запозна с възможностите на изградения център с европейски средства. Той е част от Comenius University Bratislava Science Park. В него са разположени 80 лаборатории, които работят в областта на биотехнологии, молекулярна биология, генетика, микробиология, химия, биомедицина и др.

Министър Кунева разговаря с ръководствата на парка и университета за обмяна на опит.

Целта е български експерти и учени да се запознаят с разработването на проекта за научен център и неговата реализация. По Ос 1 на Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" е предвидено изграждането на центрове за компетентност и за върхови постижения. Словакия е привлякла в научния парк да работи една от най-големите ИТ компании ESET. "За мен също е важно в бъдещите научни центрове в България, изградени с европейски средства, да навлязат фирми, за да има реално приложение в икономиката", заяви на срещата министър Кунева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“