ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЩЕ ИМАТ ЕДИН МЕСЕЦ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ЧУЖБИНА

Начало » Последни публикации

20.07.2016

В проекта на заповед, в която се определят дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през следващата учебна 2016/2017 година, е заложено обявяването на резултатите от ДЗИ да е до 15 юни 2017 г.

В случай че догодина резултатите от ДЗИ се обявят на 15 юни, ще има един месец – до 15 юли (срокът за подаване на документи за кандидатстване във ВУЗ в Германия). През това време трябва да се издадат дипломите (при добра организация на училищно равнище това може да стане за 1 седмица); да се легализират в МОН (в рамките на 5 работни дни – до 27 юни); да се подадат документите в съответните университети в Германия (в рамките на 2 седмици).

Според графика на дейностите, който се прилага през настоящата учебна година, резултатите трябваше да се обявят до 10 юни, но бяха обявени по-рано от определения краен срок – на 7 юни 2016 г.

Заповедта за графика за следващата учебна година още е в процес на обществено обсъждане и МОН ще разгледа всички становища, за да не се създават пречки пред желанието на зрелостниците да продължат обучението си в чужбина.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“