ОТ 21 ЮЛИ ЗАПОЧВАТ ИНТЕРВЮТАТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

20.07.2016

От 21 юли 2016 г. в МОН започват интервютата с издържалите участници в първия етап на конкурса за директори на общински и държавни училища, който се проведе на 19 юли.

Интервютата ще продължат до края на юли. 332 кандидати за директори на общински училища са издържали теста. Първи за събеседване са поканени кандидати от областите Видин, Враца, Монтана, Перник, София-град и София-област.

Успоредно започват интервютата и със 118-те успешно решили теста кандидати за държавни училища. Графикът, по който ще се провеждат интервютата за общински училища ще бъде публикуван на сайта на съответния Регионален инспекторат по образование, където се намират училищата, за които има конкурс. А графикът за интервютата за държавни училища ще бъде оповестен и на сайта на МОН.

Само 3,2% не са издържали теста. Според комисията, оценявала работите, това говори за добра подготовка на участвалите в изпита. Учителите имаха 70 минути, за да отговорят на 50 въпроса, свързани с решенията, които ще трябва да вземат като директори. Голяма част от въпросите бяха свързани с новите моменти, които произтичат от влизащия в сила на 1 август нов Закон за предучилищното и училищно образование. Преди изпита МОН информира учителите по кои нормативни актове ще бъдат подготвени въпросите и за теста, и за интервюто.

Тестът за изпита бе генериран в МОН, като от три варианта бе избран вариант 1. При всички мерки за сигурност срещу изтичане на информацията часове преди изпита тестът бе разпечатан и изпратен в четирите центъра, където бе първият етап от изпита – София, Плевен, Шумен и Хасково. Комисиите съобщават, че навсякъде са спазени всички инструкции за провеждане на изпита и няма декласирани заради опити за преписване или използване на мобилни телефони.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“