ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛЯТНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СЛАБ УСПЕХ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП

Начало » Последни публикации

22.07.2016

Учениците от първи до четвърти клас, които имат слаб годишен успех, няма да повтарят годината, но ще бъдат задължени да посещават допълнителни часове през лятото, за да наваксат пропуските. Това предвижда обявеният днес проект на държавен образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. Изискването децата да не повтарят класа в началния етап е разписано във влизащия в сила на 1 август Закон за предучилищното и училищното образование, за да се предотврати ранно отпадане на децата от училище.

Освен това учениците, които срещат затруднения, ще могат да посещават допълнителни часове по време на учебната година, предвиждат и други стандарти като този за организацията на дейностите и приобщаващото образование. Зам.-министър Стаматов беше категоричен, че най-лошата перспектива е децата да не ходят на училище изобщо и затова трябва да се намират различни варианти за тяхното стимулиране. Той посочи, че за прилагането на мерките са необходими съвместни усилия и на други институции.

Учениците от пети до дванадесети клас, които имат слаб успех по някой предмет за годината, ще могат да се явяват, както и досега на поправителен изпит. Ще има две сесии – след приключване на учебната година и преди началото на следващата. Ако не успеят да повишат оценката си, тези ученици ще повтарят класа.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“