НОВА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА ЩЕ ПОДПИШАТ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

Начало » Последни публикации

27.07.2016

Министерският съвет одобри проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителствата на България и Гърция за периода 2016-2018 г. Подписването на новата тригодишна Програма ще създаде добра основа за по-нататъшното развитие и задълбочаване на традиционно добрите връзки между двете страни и техните граждани.

Програмата предвижда възможности за реализиране на конкретни инициативи, като обмен на учени и специалисти в областта на висшето образование, сътрудничество в областта на обективното представяне на историята, географията и културата на другата страна в учебниците за началните и средните училища в съответствие с духа и целите на ЮНЕСКО и Съвета на Европа. Ще даде възможности за разширяване на преките контакти между висшите училища и научните организации от двете страни, обмен на информация и професионалното сътрудничество между националните информационни агенции и радио- и телевизионни организации. Също така програмата предвижда размяна на покани за участие в международни прояви – фестивали, конгреси, симпозиуми и други културни, образователни и спортни събития, организирани на територията на двете страни. Заложено е и предоставяне на стипендии за редовно обучение, следдипломна квалификация и езикови курсове в България и Гърция.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“