МС УТВЪРДИ ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Начало » Последни публикации

27.07.2016

Министерският съвет утвърди програма за оптимизация на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ за периода 2016 – 2019 г. Нейната цел е да балансира бюджета на университета и преструктуриране на звената, което ще позволи нормалното им функциониране. 

Допълнителни средства в размер на 1 337 000 лв. ще бъдат осигурени за висшето училище и ще бъдат използвани за разплащане на просрочени задължения за хонорари по магистърските програми за учебната 2014/2015 година и учебната 2015/2016 година, както и за разплащане на задължения по сключени договори за строително-монтажни работи в размер на 163 000 лв.

Решението е прието след предложените от висшето училище действия за преодоляване на финансовите затруднения на университета и изготвената оздравителна програма и неотложни мерки.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“