ПОДПИСАНИ СА ПЪРВИТЕ 34 ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ

Начало » Последни публикации

28.07.2016

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева, която е и ръководител на Управляващия орган на ОП НОИР, подписа първите 34 договора с одобрени за финансиране кандидати по две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Проектите ще се изпълняват до 2018 г. и се очаква общо 27 000 деца, ученици и младежи от етнически малцинства и от семейства на бежанци да бъдат успешно интегрирани в образователната система.

До края на август 2016 г. ще бъдат подписани всички договори с одобрени за финансиране общини, училища, детски градини и неправителствени организации, които са изпълнили условията преди договарянето.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“