ПОДПИСАНИ СА ПЪРВИТЕ 34 ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ

Начало » Последни публикации

28.07.2016

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева, която е и ръководител на Управляващия орган на ОП НОИР, подписа първите 34 договора с одобрени за финансиране кандидати по две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Проектите ще се изпълняват до 2018 г. и се очаква общо 27 000 деца, ученици и младежи от етнически малцинства и от семейства на бежанци да бъдат успешно интегрирани в образователната система.

До края на август 2016 г. ще бъдат подписани всички договори с одобрени за финансиране общини, училища, детски градини и неправителствени организации, които са изпълнили условията преди договарянето.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“