МИНИСТЪР КУНЕВА ПОДПИСА ЗАПОВЕД С УКАЗАНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТИО НА ПРОЕКТИТЕ НА УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ ЗА 5 КЛАС

Начало » Последни публикации

29.07.2016

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева подписа заповед с указания за организирането и провеждането на оценяването на пригодността на проектите на учебници по история и цивилизация за 5 клас.

Според указанията в комисиите за оценка на проектите се включват директори на училища, в които се преподава история и цивилизации в 5 – 7 клас и всички учители по предмета. Членовете на комисиите подписват декларация, че не са автори или рецензенти на проектите за учебници.

Учителите нанасят оценките си за всеки учебник в електронна карта за пригодността му за прилагане в училище. Директорът на съответното училище разпечатва обобщената карта, полага подпис и печат и я предава в регионалния инспекторат по образование. След проверка инспекторатите разпечатват в два екземпляра картата с резултатите като един екземпляр се изпраща в Министерството на образованието и науката.

Към указанията има и график на дейностите. Директорите на училищата ще приемат проектите на учебници до 10 август 2016 г. Учителите ще оценяват проектите от 12 до 21 август вкл. До 26 август в МОН ще постъпят картите с обобщените резултати от оценяването в училищата в отделните области.

Заповедта и указанията може да видите в раздел „Учебници“

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“