ЗАПОЧНА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДЪРЖАВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

04.08.2016

Министерството на образованието и науката започна поредица от срещи с директори на детски градини и на държавни, общински и специални училища, експерти от регионалните управления на образованието, педагогически специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование от страната за разясняване и обсъждане на мерките и политиките, заложени в проекта на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Кампанията започна на 2 август във Враца с участието на представители от областите Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. На 3 август такава среща се проведе в София за областите София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик. Предстои на 5 август обсъждане да се проведе и в Хасково за областите Хасково, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив и Кърджали.

Проектът на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование се представя от г-жа Грета Ганчева – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН, г-н Калоян Дамянов – съветник на министъра на образованието и науката, и г-жа Благовеста Борчева – началник на отдел в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“