КЛАСИРАНИ СА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ

Начало » Последни публикации

05.08.2016

Класирани са кандидат-студенти от първите четири традиционни български общности за учебната 2016-2017 година.

От Украйна от 222 кандидати, са класирани 180. От Република Сърбия - 109, от 119. От Република Казахстан желаещите са били 3 и всички са допуснати. От други страни има още трима класирани кандидати.

Тази година приемът на студенти от традиционните български общности беше увеличен от 400 на 1000 човека. С цел облекчаване на последиците от демографската криза, Министерството на образованието и науката през пролетта организира специална кампания за набиране на чуждестранни студенти.

Предстои първо класиране на кандидат-студенти от Република Молдова, Република Албания, Република Косово, Република Македония, както и на кандидатстващи лица с български произход във висши училища и в магистърски програми по изкуства и спорт.

Най-желани специалности са педагогика, психология, филология, медицина, биотехника, инженерни специалности, туризъм и информационни и комуникационни технологии.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“