УЧЕНИЦИ ЩЕ ПИШАТ ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ НА ПОРТАЛ, ФИНАНСИРАН ПО „ХОРИЗОНТ 2020“

Начало » Последни публикации

08.08.2016

Ученици ще могат да станат автори на електронни книги, след като бъде разработена технологична възможност по проект, който ще бъде финансиран по програма „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Проектът за електронни книги от деца, е създаден от една от общо петте български организации, които ще получат общо 1 078 088 евро от програмата.

Порталът ще позволи на учениците да създават собствени истории, които отразяват тяхното въображение. Творбите на учениците (картини, модели, съоръжения, 3D обекти, пейзажи, анимации, научни клипове, театрални пиеси и др.) ще бъдат обобщени и интегрирани в интерактивни електронни книги.

През 2015 г. беше организиран информационен ден, на който бе обявено, че приемането на предложенията започва на 20 октомври 2015 г. и приключва на 12 април 2016 г. В конкурса се включиха 42 български организации в 35 проекта.

Два от одобрените проекти са с участие на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Българските учени ще разработват инструмент за  прогнозиране развитието на рака на гърдата в ранен стадий. Целта е да бъдат подпомогнати онколозите да вземат бързи решения за терапията на пациентите и за подобряване на средната продължителност на живота. Проектът е с потенциал за прилагане и при други видове рак.

В рамките на втория проект, с участието на представители на Алма матер, ще бъде разработена и демонстрирана платформа, която ще улесни комуникацията между отделни потребители, енергийните доставчици и институциите, отговорни за енергийната политика.

Третият одобрен проект предвижда създателите на интелигентни устройства, вградени в дрехи и аксесоари, да работят в сътрудничество с дизайнерите за производство на интелигентен текстил и разнообразни „умни“ аксесоари. Ще бъде разработена устойчива Европейска мрежа на заинтересовани страни и центрове за насърчаване на сътрудничество между творци и автори на нови технологии. Ще се създаде и рамка, по която ще се разработват бъдещи прототипи.

По програма ИКТ ще бъде финансирана и платформа за улесняване на достъпа до корпоративни данни в Европейския съюз. Целта на проекта е да се опрости събирането на данни от различни източници и предоставянето на трансгранична и многоезична информация за фирми и организации.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията координира българското участие в програма ИКТ от „Хоризонт 2020“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“