ГОТОВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В АЛБАНИЯ И КОСОВО

Начало » Последни публикации

08.08.2016

Готови са резултатите от изпитите за кандидатстване в наши висши училища на студенти от българските общности в Албания и Косово за учебната 2016-2017 година.

На изпит по български език, литература и история на България са се явили 42 младежи от Албания и 19 младежи от Косово.

Тази година приемът на студенти от традиционните български общности беше увеличен от 400 на 1000 човека. С цел облекчаване на последиците от демографската криза, Министерството на образованието и науката през пролетта организира специална кампания за набиране на чуждестранни студенти.

Резултатите може да видите в раздел „За българите зад граница“ на сайта на МОН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“