ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА НОВОНАЗНАЧЕНИ УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ

Начало » Последни публикации

08.08.2016

Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов взе участие в обучението на новоназначени директори на държавни и общински училища, което започна днес в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието в Банкя.

Той поздрави  новоназначените директори с встъпването им в длъжност и за смелостта да поемат отговорността да бъдат директори точно в това сложно време, когато новият Закон за предучилищното и училищното образование влиза в сила.

За голяма част от екипите си вие трябва да се доказвате и началото няма да е лесно. Но това, на което трябва да обърнете внимание, е комуникацията, заяви  зам.-министър Стаматов. Той обясни, че комуникацията трябва да е в един съвременен и много диалогичен формат, а не менторски или назидателен, както е било в миналото. Менторският начин на управление вече е отживелица. Трябва да се получи една общност, която да ви повярва и да станете едно цяло, допълни той.

Зам.-министър Стаматов посочи и друго важно условие за добро управление - социалното партньорство на всички нива, с всички социални партньори. 

Присъстващите бяха запознати с общите моменти от закона, със свободата, която той ми дава, и с новостите в държавните образователни стандарти, които вече са готови. За тези, които са публикувани за обсъждане, Стаматов прикани директорите да бъдат по-активни и конкретни в своите предложения. Заместник-министърът обясни и как се съставя бюджета на училище, като им сподели своя опит досега.

Преди това г-н Стаматов представи двама от членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в сферата на средното образование – г-жа  Надежда Николчева – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Р България, и г-жа Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Р България. Заместник-министърът посъветва новоназначените директори да станат активни членове на тези организации, за да могат чрез обмяна на добри практики по-лесно да се справят с предизвикателствата на новите си длъжности.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“