ВРЪЧЕНИ СА ПЪРВИТЕ 54 ДОГОВОРА ПО ГРАНТОВИ СХЕМИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

09.08.2016

Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов връчи договорите на първите 54 одобрени бенефициенти, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по две процедури в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Договорите са подписани от министъра на образованието и науката Меглена Кунева, която е и ръководител на Управляващия орган.  Процедурите са „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Безвъзмездната помощ, която е общо над 32 000 000 лв., ще бъде предоставена на  общини, училища, детски градини и неправителствени организации. С изпълнението на проектите се очаква до края на 2018 г. общо 27 000 деца, ученици и младежи от етнически малцинства и от семейства на бежанци да бъдат успешно интегрирани в образователната система.

Зам.-министър Стаматов приветства присъстващите и заяви, че финансирането на подготвените и одобрени проекти е доказателство, че образованието е приоритет за българското правителство. Той отбеляза, че приемът на проектните предложения се е осъществявал изцяло по електронен път, което е облекчило цялата процедура.  Оттук нататък е наша съвместна задача заедно с вас да успеем да постигнем резултатите, заложени във вашите успешни проектни предложения, каза зам.-министърът. Стаматов пожела вдъхновение за работа, изрази подкрепата на МОН при изпълнението на проектите и призова към коректно спазване на правилата при разходване на средствата, предоставени от Европейските структурни фондове.

Връчените днес договори са първите грантови схеми по ОП НОИР. По двете операции предстои да се сключат още близо 50 договора за интеграция за деца и ученици в неравностойно положение, от етнически малцинства и/или търсещи или получили международна закрила.

Списъците с одобрените бенефициенти може да видите в прикачените файлове.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“