150 ПРОЕКТА ЗА НОВИ УЧЕБНИЦИ ЗА I И V КЛАС СА ВНЕСЕНИ В МОН

Начало » Последни публикации

10.08.2016

150 проекта за нови учебници за I и V клас внесоха 31 издателства в Министерството на образованието и науката, където днес стартира процедурата по оценяването им.

62 са проектите за учебници по предмети, които се изучават от първокласниците, а 88 са за петокласниците.

В първия етап от процедурата по оценяването участват учители, преподаватели, научни работници от БАН, както и експерти от РУО и МОН. Те дават становища дали проектът отговоря на учебните програми. В комисиите по оценяване има и специалисти по графичен дизайн и полиграфическото изпълнение. След като комисията в МОН оцени проектите, учители, които преподават по съответните предмети, ще оценяват пригодността на учебниците. Срокът за оценяването е не повече от 6 месеца. По тях ще се учи от следващата учебна 2017/2018 година.

За учебниците по история и цивилизации за V клас, по които ще се учи от тази есен, процедурата стартира по-рано след споразумение между МОН и издателите. Одобрени бяха 6 от 8 проекта и те вече се оценяват от учителите, съобщи председателят на комисията за оценяване на учебниците Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН. Очаква се те да направят избор най-късно до 26 август т.г. След това министърът на образованието и науката Меглена Кунева ще подпише заповед за одобрените учебници, като желанието на ръководството на министерството е през септември да бъдат отпечатани всички учебници по история и цивилизации за V клас.

Списък на издателствата с внесени проекти за оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за I и V клас може да видите в прикачения файл.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“