ДИЯН СТАМАТОВ: МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ ЩЕ РАСТАТ ПО-БЪРЗО В КАРИЕРАТА

Начало » Последни публикации

10.08.2016

Водеща: Много бурно лято за училищата се очерта. Няма учители, които да преподават на децата, а времето е много кратко до първия учебен звънец.
Водещ: 1 379 незаети места, за какво говори това? 
Диян Стаматов: Всъщност лятото е време точно за подготовка на новата учебна година. Това, което казвате в момента като свободни учителски места е традиционна практика в летните месеци. В страната ни има доста голяма миграция, има движение на учители от едно училище в друго. Да, в момента аз не се притеснявам от недостиг на учители за 15 септември. При всички положения те ще бъдат осигурени. По-скоро във втората част на вашата графика има проблем… 
Водеща:
 5 хил. учители в пенсионна възраст.
Диян Стаматов: Този проблем в следващите няколко години ще става все по-сериозен. И точно в тази посока е нашата много усилена работа. Защото, ако сега в близко време са 5 хиляди, през следващите 10 години се очакват около 45 хиляди души да бъдат в пенсионна възраст, които трябва да бъдат заместени с нови. Какво правим в тази посока… 
Водеща: Само да уточним къде е най-сериозен недостигът на преподаватели, в кои сфери? 
Диян Стаматов: Сферите са традиционно през последните няколко години едни и същи. Това е в областта на математиката, информационните технологии и чуждите езици. Но изключвайки и тези специалности, прибавяйки необходимостта от нови специалисти – това, което правим е да направим първите възможни стъпки за по-атрактивна учителска професия. Като в промените в Закона за висшето образование залагаме специалността „Педагогика“ и „Педагогика по..“ да бъде приоритетна… 
Водеща: Само да изясним от къде ще се вземат тези 1 379 учители за първия учебен ден?
Диян Стаматов: Всъщност една голяма част от тези учители местят своите учебни заведения. Друга част спокойно могат да бъдат заместени от хора, които в момента не са в системата. Тази цифра не е толкова голяма. В момента в страната има 2 500 училища. Това означава, че във всяко училище има по половин незаета бройка, това не е чак толкова много. 
Водещ: Но дори да бъдат заети очевидно говорим за заемане без голяма конкуренция. И когато няма конкуренция може ли да има високо качество на учителите, на тяхното преподаване? 
Диян Стаматов: Да, в тази посока е по-скоро следващата стъпка, която е много важна, именно с постоянно поддържаща квалификация. Само преди два дни представихме една от новите промени в средното образование, а именно – квалификацията на учителите, която от доброволна до този момент, става задължителна и абсолютно необходима. В която сме заложили за младите учители много по-бързо и лесно израстване в кариерното развитие, което разбира се действа резонно и с по-високо заплащане. 
Водеща: Точно така. Преди това има една друга стъпка – как ще ги привлечете въобще тези хора към системата? 
Диян Стаматов: Всъщност това, което започнах преди малко е превръщането на учителската специалност във висшето училище като приоритетна, което означава по-висок стандарт за подготовка на хората, на студентите, които влизат във висшите училища… 
Водещ: Но за да поискат да влязат трябва да имат по-атрактивно заплащане също така? Колко е средната заплата в системата в момента? 
Диян Стаматов: В момента средната заплата е 850 лв., но тя е доста динамична във всяко едно училище.
Водеща: 1 500 лв. за учител и 2 хил. лв. за директор – синдикатите го посочват като граница минимална… 
Диян Стаматов: Да. Аз също бих желал да е такава, но реалността е коренно различна в нашата страна. 
Водещ: Може ли да има някакво увеличение в обозримо бъдеще? 
Диян Стаматов: В обозримо бъдеще всички работим в тази посока, но увеличението всъщност е ангажимент на абсолютно всички управляващи в страната.
Водещ: Има ли индикации? Може ли да поемете някакъв ангажимент за увеличаване конкретно?
Диян Стаматов: Смело мога да кажа, че всички сме работещи в тази посока. Но ангажимент за подобно нещо може да поеме само и единствено министър-председателят и финансовият министър.
Водещ: Но има един интересен феномен – няма достатъчно учители, но пък има голям наплив за директори, за 150 места – 500 кандидати. Как си го обяснявате, че много хора искат да са директори?
Диян Стаматов: Доста е сериозна ангажираността на един директор. Съвсем наскоро приключиха конкурсите за директори и в момента се извършват първите стъпки за тяхната квалификация. В понеделник започнахме първата квалификация на директорите, утре продължаваме с втората голяма група. Лично мен ме радва, че има интерес към самата директорска позиция. Но за да стане един директор добър и успешен, трябва доста време. Трябва да мине през много перипетии, включително и да намери добри специалисти. 
Водеща: Много сигнали получаваме в нашата редакция. Предполагам, че и вие сте запознати за това, че тези конкурси за директори всъщност се получава, че се използват за политически назначения? 
Диян Стаматов: Да. Всъщност винаги през годините, когато се провеждат конкурси това е един от сигналите. Но в действителност явяването на толкова много хора като кандидати показва прозрачността, наличието на желание от тяхна страна е факт. 
Водеща: Дори и пример от Силистра, ако не греша показахме съвсем скоро в бТВ Новините, в който въпреки желаещите явили се кандидати, всички преподаватели знаеха предварително кой ще бъде определен за директор. 
Диян Стаматов: Да, този случай в Силистра и на мен ми е известен. Аз лично съм и изненадан, но до голяма степен и разочарован от факта, че съществува подобен проблем. 
Водеща: Тоест признавате, че има ползване на политически инструменти за назначаването на директори? 
Диян Стаматов: Не, няма такова нещо. Няма политически инструменти.
Водеща: Очевидно, че съществува такъв проблем, казвате.
Диян Стаматов: Съществува проблем със Силистра, където има технически проблем при самото изчисляване на резултатите при отчитане на крайното класиране. И съвсем естествено е това да доведе до недоволство. 
Водещ: Реформата в образованието? Първото, което видяхме, първата индикация за реформа е промяна на наименованието на училищата, на табелките… 
Диян Стаматов: Не. Всъщност реформата е доста голяма, доста повсеместна. Първата стъпка беше новият закон. Едновременно с него има вече разработени 15 държавни образователни стандарта. Това са новите наредби, които влизат в сила… 
Водеща: Само че директори на училища се оплакаха, че сега тези месеци активно ги използват да сменят печати, документация на училища, да поръчват нови табелки. 
Диян Стаматов: Това се върши точно за два часа. Един печат се издава за отрицателно кратко време, смяната на наименованието се подготвя, смяната на една буква от СОУ в средно училище не е чак толкова голям проблем. А колкото до табелите – не е задължително те да бъдат сменени. 
Водещ: Но от гледна точка на учителите – те са натоварени с огромна административна работа, която им пречи да бъдат по-творчески, да могат да оперират с учебния процес. Тази реформа ще намали ли тази бюрократична тежест за учителите?
Диян Стаматов: И в тази посока един от стандартите, които сме разработили – именно за информацията и документите, където във времето тази цялата бюрокрация и бумащина да отпадне и да бъде заместена постепенно с електронно боравене на същите тези документи. Това не може да стане изведнъж, защото нашата система е доста голяма – в нея работят 92 хиляди учители. Така че всичко това трябва да стане доста плавно, бавно и много спокойно. 
Водеща: Друга забележка на учителите беше, че нова реформа със стари учебници. Единствено учебниците по история за пети клас променят съдържанието си. Какво очаквате днес, когато разгледате вече в конкретика предложението, какво ще видите в страниците им?
Диян Стаматов: Учебниците по история ще са първите, които ще влязат на 15 септември в пети клас. Всичките ни желания за навлизане на всички учебници нямаше как да се получат. Днес отваряме процедурата за всички останали учебници в първи и пети клас. Това, което в действително виждаме е една изключително голяма конкуренция на издателства. 28 издателства са подали до вчера своите предложения. Изключително голям интерес от страна на издателите, за да влязат във всяко едно училище. Това ще стане следващата учебна година. 
Водеща: До 15 септември ще бъдат ли отпечатани учебниците по история?
Диян Стаматов: Да. Ще бъдат отпечатани учебниците по история и ще бъдат във всяко едно училище. 
Водещ: А когато говорим за различни образователни стандарти и иновативни училища – това не предполага ли да има много по-широк кръг възможност за използване учебни помагала, как ще се справите с тази необходимост? 
Диян Стаматов: Да. Иновативните училища са едно от нещата, на които всъщност всички залагаме за много по-бърза промяна и по-интересен начин за преподаване, а от тук и за по-високо качество. И в момента иновативните практики, които в момента съществуват във всяко едно училище показват, че и учебниците, които се използват са различни, и помагалата са различни, и методите са различни. Точно в тази посока на свобода е всичко, което залагаме в реформата на образованието. 
Водеща: Виждаме сега и новите правила, които ще целят по-малко преписване на матурите. Ще могат ли да бъдат приложени още сега на поправителната сесия? 
Диян Стаматов: Да. След около 20 дни – на 29 и 30 август са следващите матури, които ще бъдат разделени на три модула. Не правим кой знае каква голяма промяна, даже бих казал никаква промяна. Просто разделяме четирите часа на държавните зрелостни изпити на три части, като в приключването на всяка част зрелостникът няма право да се връща към решаването на поставените задачи. А това е и сериозен ангажимент за по-голяма прозрачност и честност. 
Водеща: Защо не може да се връща, каква е целта? 
Диян Стаматов: Смисълът на тези модули е поставянето на задачите да бъде решен за определено време, решават се, затварят се пликовете със съответните задачи. Ако зрелостника прецени да излезе навън, до тоалетна или да се разходи ще има възможност чак тогава. 

БТВ - сряда, 10 август 2016 г.

 

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“