816 УЧИЛИЩА ЩЕ ПОЛУЧАТ СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМАТА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“

Начало » Последни публикации

15.08.2016

816 училища ще получат средства по националната програма „Без свободен час в училище“ за изплащане на възнаграждения на учители, които заместват колеги в отпуск, за да не пропускат уроци учениците.

За периода от 1 март 2016 г. до 30 юни 2016 г. сумата възлиза на 729 209 лева. Общият бюджет на програмата за тази година е 2 млн. лева. Сред кандидатствалите училища има и професионални гимназии, които са общински след влизането в сила на новия закон за предучилищно и училищно образование от 1 август. Затова средствата за тях ще бъдат предоставени на общините.

Директорите на държавните и общинските училища са кандидатствали чрез регионалните инспекторати по образованието, като са представили документите, определени в програмата. Всяко училище може да кандидатства за не повече от 0,5 на сто от годишния размер на средствата за заплати и осигурителни плащания по утвърдения му бюджет за 2016 г.

Предстои Министерският съвет да приеме постановление, по силата на което ще бъдат изплатени 666 365 лева на общински училища и 92 441 лева на държавните за периода от 1 ноември  2015 г. до 28 февруари 2016 година.

СПИСЪК на училищата, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Националната програма „Без свободен час в училище” за периода 01.03.2016 г. – 30.06.2016 г., утвърден със заповед на министъра на образованието и науката

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“