ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФРАНЦИЯ И С КИТАЙ

Начало » Последни публикации

16.08.2016

Фонд „Научни изследвания отправя покана за участие в „Конкурси за проекти за програми за двустранно сътрудничество – 2016 г.“

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България – са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки.

Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната договореност между Министерството на образованието и науката на Република България и партниращата институция от държавата партньор.

Обявени конкурси за двустранно сътрудничество:


България-Франция

Крайна дата за подаване на проектни предложения: 03.10.2016 г.

Общ бюджет: 240 000 лв.

Минималната сума за всеки отделен проект е 8 000 лв.

Максималната сума за всеки отделен проект е 16 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.


България-Китай

Крайна дата за подаване на проектни предложения: 03.10.2016 г.

Общ бюджет: 426 000 лв.

Минималната сума за всеки отделен проект е 18 000 лв.

Максималната сума за всеки отделен проект е 28 000 лв.

 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

 

Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

Конкурси за двустранно сътрудничество с други държави ще бъдат обявени по-късно.

Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“.

http://www.fni.bg

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“