МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛИ 12 ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

24.08.2016

Правителството определи като „защитени” 12 специалности, по които да се провежда обучение във висши училища.

Според Закона за висшето образование „защитени специалности“ са тези, за които липсва заявен интерес, но съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за страната, обучението е по уникална учебна програма или се осъществява само в едно държавно висше училище. Поддържането на тези специалности е и в изпълнение на задълженията на България по подписани двустранни спогодби.

В списъка са включени специалностите арабистика, арменистика и кавказология, индология, иранистика, китаистика, кореистика, новогръцка, португалска, румънска и унгарска филология, японистика и хебраистика. За издръжката на обучението по защитените специалности е предвидено допълнително финансиране.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“