ОДОБРЕНА Е НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОЛЯРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Начало » Последни публикации

24.08.2016

Правителството одобри Национална програма за полярни изследвания, която обхваща периода до 2021 г. Тя е свързана с организацията на цялостната дейност по поддържането на полярната база, координацията на научните проекти, техническото им обезпечение и безопасността на работата в полярни условия. Програмата ще допринесе за придобиването на нови знания за състава, структурата, функционирането и глобалното значение на Арктика и Антарктика и прилежащите към Средноледовития и Южния океан територии чрез провеждане на интегрирани, мултидисциплинарни фундаментални и приложни изследвания и мониторинг.

Досегашната антарктическа дейност на България и завоюваният авторитет в полярната общност дават отлични перспективи за сериозна роля на страната ни в бъдещето на Антарктика – територия, която обхваща 1/10 от земната суша и крие огромен потенциал от природни богатства и услуги.

България е и консултативен член на Договора за Антарктика и е една от 29-те страни, имащи право на глас на консултативните съвещания. Българският антарктически институт (БАИ) е създаден през 1993 г. и е определен от Национален оператор на дейността на България в Антарктика с решение на Министерския съвет. БАИ изгражда и поддържа Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън. През периода 1993 - 2016 г. е организирала и провела 24 национални експозиции.

От март 2016 г. стартира програмата EU-Polarnet към Horizon 2020, чиято основна цел е изработването на европейска научна стратегия в полярните региони. В нея участват 22 организации от 17 европейски страни, сред които е и Българският антарктически институт. Изследването на полярните региони е приоритетна задача на Европейския съюз, поради което е наложително България като полярна нация да отдели специално внимание на антарктическите научни изследвания с разработване на Национална програма за полярни изследвания 2017-2021 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“