ЗАМ.-МИНИСТЪР СТАМАТОВ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ

Начало » Последни публикации

28.08.2016

Зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов се срещна с представители на Независимия учителски синдикат (НУС) по време на годишната им среща в Несебър.

Близо 3 часа педагози от цялата страна разискваха новия Закон за предучилищното и училищното образование, както и готовите стандарти по него.

Зам.-министър Стаматов даде разяснения за прилагането на нормативните документи и отговори на въпросите на педагозите. Сред дискутираните теми беше допълнителната квалификация, като повечето учители се интересуваха дали тя ще им донесе увеличение на заплатата. Зам.-министърът обясни, че в бюджета на всяко училище са предвидени средства за квалификация на педагогическия персонал, а новите знания могат да доведат до скок на възнагражденията. Обсъден беше и въпросът за създаването на професионално портфолио на всеки преподавател, като зам.министърът се ангажира Министерството да даде необходимите методически разяснения. В края на срещата той благодари за ползотворното социално партньорство на национално ниво и помоли преподавателите да го прилагат и в собствените си училища.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“