МИНИСТЪР КУНЕВА ПРЕДСТАВИ ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ ЗА V КЛАС

Начало » Последни публикации

29.08.2016

Шест са одобрените проекти за нови учебници по история и цивилизации за V клас, по които през идващата учебна година могат да учат учениците. Днес министърът на образованието и науката Меглена Кунева връчи на издателите заповедите за одобрение на проектите на база резултатите от оценката на учителите по история.

Училищата имат срок до 2 септември да направят заявка до издателствата кои учебници искат, а издателствата трябва да организират отпечатването и разпространението им до началото на учебната година. Министър Кунева призова издателите да направят и невъзможното, за да може на 15 септември учениците да получат вече отпечатаните учебници.

Те ще са първите по новата учебна програма по предмета. В оценката им са се включили общо 1942 преподаватели по история в прогимназиален етап от 1708 училища. Одобрените учебници са на издателствата „Анубис“, „Булвест 2000“, „Даниела Убенова-Даниела Биланска“, „Просвета-София“, „Просвета +“ и „Св. Георги Победоносец“.

Министър Кунева благодари на издателите за спазването на уговорката между тях и министерството да имат готови учебници по история и цивилизации за V клас още в началото на август, както и на учителите, оценили текстовете.

Издателствата свършиха наистина отлична работа и то въпреки забавянето от два месеца, което предишният кабинет допусна. Те оттеглиха жалбата си до Върховния административен съд, след което започнахме много добър диалог. Това е поредната добре свършена работа от екипа на министерството, след като в много сгъстеното време успяхме да реализираме почти всички стандарти към новия Закон за предучилищното и училищното образование. Проведохме конкурси за директори, зрелостни изпити и външни оценявания, като сведохме до минимум преписването, добави още Кунева. 

Изготвянето на нови учебници по история и цивилизации за V клас е ключово, тъй като именно там започва прилагането на новите учебни програми, а съдържанието по история е коренно различно от това, което сега са учили учениците. Досега в V клас се изучаваше история на България до края на XVII век, а от учебната 2016/2017 г.  учениците ще изучават антична история.

На въпрос на журналисти защо има повече от един учебник по предмет, от министерството обясниха, че не само това е изискване на закона, но и различните учебници представят различни образователни подходи. Съдържанието на учебниците е едно, то отговаря на утвърдените учебни програми, но всеки авторски колектив решава точно как да предаде това съдържание и къде да акцентира, а учителите от своя страна могат да изберат учебник, който да отговаря на нуждите и способностите на учениците им. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“