МИНИСТЪР КУНЕВА ПРЕДСТАВИ ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ ЗА V КЛАС

Начало » Последни публикации

29.08.2016

Шест са одобрените проекти за нови учебници по история и цивилизации за V клас, по които през идващата учебна година могат да учат учениците. Днес министърът на образованието и науката Меглена Кунева връчи на издателите заповедите за одобрение на проектите на база резултатите от оценката на учителите по история.

Училищата имат срок до 2 септември да направят заявка до издателствата кои учебници искат, а издателствата трябва да организират отпечатването и разпространението им до началото на учебната година. Министър Кунева призова издателите да направят и невъзможното, за да може на 15 септември учениците да получат вече отпечатаните учебници.

Те ще са първите по новата учебна програма по предмета. В оценката им са се включили общо 1942 преподаватели по история в прогимназиален етап от 1708 училища. Одобрените учебници са на издателствата „Анубис“, „Булвест 2000“, „Даниела Убенова-Даниела Биланска“, „Просвета-София“, „Просвета +“ и „Св. Георги Победоносец“.

Министър Кунева благодари на издателите за спазването на уговорката между тях и министерството да имат готови учебници по история и цивилизации за V клас още в началото на август, както и на учителите, оценили текстовете.

Издателствата свършиха наистина отлична работа и то въпреки забавянето от два месеца, което предишният кабинет допусна. Те оттеглиха жалбата си до Върховния административен съд, след което започнахме много добър диалог. Това е поредната добре свършена работа от екипа на министерството, след като в много сгъстеното време успяхме да реализираме почти всички стандарти към новия Закон за предучилищното и училищното образование. Проведохме конкурси за директори, зрелостни изпити и външни оценявания, като сведохме до минимум преписването, добави още Кунева. 

Изготвянето на нови учебници по история и цивилизации за V клас е ключово, тъй като именно там започва прилагането на новите учебни програми, а съдържанието по история е коренно различно от това, което сега са учили учениците. Досега в V клас се изучаваше история на България до края на XVII век, а от учебната 2016/2017 г.  учениците ще изучават антична история.

На въпрос на журналисти защо има повече от един учебник по предмет, от министерството обясниха, че не само това е изискване на закона, но и различните учебници представят различни образователни подходи. Съдържанието на учебниците е едно, то отговаря на утвърдените учебни програми, но всеки авторски колектив решава точно как да предаде това съдържание и къде да акцентира, а учителите от своя страна могат да изберат учебник, който да отговаря на нуждите и способностите на учениците им. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“