ЗАМ.-МИНИСТЪР ДИЯН СТАМАТОВ: ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА ЩЕ ПОМОГНАТ ЗА ПРОМЯНА НА РУТИННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

02.09.2016

Иновативните училища ще помогнат много за промяна на рутинното образование в България. Стимулирайте учителите да направят крачка към тази промяна. С тези думи зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов се обърна към директорите на училища в Разградска област преди началото на новата учебна година. Той представи част от държавните образователни стандарти и новите наредби, изготвени от експертите в министерството. Стаматов посочи, че отговорностите на директорите вече са двойно по-големи и тяхна е ролята да убедят всички учители да се квалифицират. Той специално подчерта ролята на директорите за засилване на социалното партньорство – със синдикати, с общността около училището, с общините и с всеки родител. Зам.-министърът заяви, че не е редно фирми да се наемат да изготвят концепцията за развитието на училището, да сформират обществени съвети, защото това е изцяло ангажимент на директора и колектива. Директорът трябва да бъде лидер и да увлича учителите. Стаматов препоръча и на колегите в Разград активно да участват в проекта „Твоят час” по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и в националните програми, за да постигнат по-добро качество и да задържат децата в училище.

В Разград, където има 13 професионални гимназии, Стаматов участва в поредната дискусия „Да! На българската икономика”. На форума бяха обсъдени възможностите за развитие на професионалното обучение чрез работа.

По-рано Диян Стаматов участва в семинар за извънкласните форми, организиран от Съюза на българските учители, фондация „Устойчиво развитие за България” и СОК „Камчия” под патронажа на МОН. Специалната награда на министерството в поредния конкурс за проекти в извънкласната дейност бе дадена на Светлана Струнджиева – ръководител на вокална група в Националния дворец на децата. Председателят на СБУ Янка Такева и зам.-министър Стаматов изтъкнаха, че участниците в конкурса имат възможност за нови проекти по „Твоят час”, за да развиват талантите на децата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“