СТАРТИРА РЕГИСТРАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ- ФАЗА 1“

Начало » Последни публикации

12.09.2016

От вчера информационната система на проект „Студентски практики“ е достъпна за регистрация за студентите и висшите училища. Чрез своите академични наставници висшите училища ще подпомагат процеса на изпълнение на практиката.

Само в рамките на вчерашния ден над 180 студенти са изявили желание за участие в практики в реална работна среда по професионалните направления, по които се обучават, и са се регистрирали в информационната система чрез създаване на свой профил.

Преди седмица бе дадена възможност на работодателските организации да се регистрират в информационната система за участие в проект „Студентски практики“. През тази седмица са се регистрирали над 600 работодателски организации. Процесът по регистрацията на работодателите ще продължи до края на проекта – декември 2017 година.

Информация за проект „Студентски практики“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, ще намерите на адрес: http://praktiki.mon.bg/sp.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“