ПРОФ. ВЕСЕЛИН БРЕЗИН Е ИЗБРАН ЗА УПРАВИТЕЛ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Начало » Последни публикации

13.09.2016

Проф. Веселин Брезин е новият управител на Фонд „Научни изследвания“.

В конкурса, организиран от Изпълнителния съвет на фонда, кандидатите бяха оценявани на три етапа, последният от които е събеседване.

Избраният за управител проф. Брезин има административен опит като ректор на Лесотехническия университет в София и главен секретар на Федерацията на научно-техническите съюзи. Има дългогодишен опит и в ръководството и координирането на международни работни екипи и проекти.

Проф. Брезин е роден през 1948 година. Той е инженер по механична технология на дървесината. Научната му кариера в Лесотехническия университет започва през 1977 г. във факултет „Горска промишленост“, катедра „Механична технология на дървесината“. Преди това е ръководил конструкторска група в Института на гората – БАН. Докторската му дисертация в Ленинградската лесотехническата академия е на тема „Намаляване на шума на поточните линии в мебелното производство“. 

В продължение на 2 години проф. Брезин ще представлява Фонд „Научни изследвания“ и ще организира и ръководи оперативната му дейност в съответствие с приетите от Изпълнителния съвет решения.

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“