МОН ОБЯВИ ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ В НАШИ ВИСШИ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА, И КАНДИДАТИ ОТ МАКЕДОНИЯ

Начало » Последни публикации

15.09.2016

Министерството на образованието и науката обяви второто класиране на кандидат-студентите от български произход  от Сърбия, Албания, Украйна и Молдова,  както и на кандидатите от Република Македония.

Кандидат-студентите от Република Македония, които на второ класиране са приети едновременно по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., следва да потвърдят предпочитаната специалност и висше училище от съответното постановление до 15 септември 2016 г. включително.

Потвърждението се изпраща в Министерството на образованието и науката по електронната поща на адрес: [email protected] или на факс №: +359 2 9217 656.

Класираните на второ класиране кандидат-студенти могат да получат в МОН след 19.09.2016 г. удостоверението за приемане и другите документи за записване в съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч.

Всичко за записването на приетите студенти в наши висши училища може да намерите в секция  „За българите зад граница“

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“