ДО 21 СЕПТЕМВРИ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН СТРАНАТА

Начало » Последни публикации

17.09.2016

До 21 септември 2016 г. е срокът за подаване на заявления  за участие в трето класиране на кандидат-студенти от българска народност от всички страни, както и от Македония.

Кандидатите, които не са били допуснати до участие в първо и второ класиране поради непредставена диплома за средно образование или друг задължителен документ, могат да участват в трето класиране, след като изпратят в МОН необходимите документи.

Пълна информация за условията за участие в класирането и свободните места в специалностите във висшите училища, може да видите на сайта на МОН в рубриката „За българите зад граница“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“