ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ЩЕ НАБЛЮДАВА ПРИЛАГАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ

Начало » Последни публикации

19.09.2016

Експертен консултативен съвет ще наблюдава и оценява как се прилагат държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование. Съветът ще бъде създаден по заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева.

Функциите на новото звено ще са свързани с периодична оценка на прилагането на образователните стандарти, даване на становища и препоръки по проблеми, възникнали при прилагането на една или друга наредба.

Експертният съвет ще работи на обществени начала и ще осигурява партньорство между изпълнителната власт, институциите в областта на предучилищното и училищното образование и неправителствените организации. Негов председател ще бъде зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. В състава на съвета ще влязат представители на Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на културата, Министерство на  младежта и спорта и Министерство на здравеопазването. Свои членове ще излъчат още Комисията по образование в Народното събрание, като и социалните партньори - сдруженията на работодателите и директорите и на синдикатите в областта на образованието. В заседанията на съвета ще могат да участват представители и на други институции и организации, които имат отношение към образователния процес.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“