МОН ОБЯВЯВА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ СЛЕД СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ ЗА БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН СТРАНАТА

Начало » Последни публикации

21.09.2016

Министерство на образованието и науката обявява първо класиране за магистърски програми след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ във висшите училища в страната за българи, живеещи извън Република България и граждани на република Македония. Обявено е и класиране на кандидат-студентите за обучение в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Националната музикална  академия и Националната художествена академия за учебната 2016-2017 година.

Кандидат-студентите, които не желаят да се обучават по специалността, по която са приети, трябва до 27.09.2016 г. да изпратят писмен отказ в МОН на ел. адрес [email protected]. или на факс № 9217 656. Класираните  кандидат-студенти могат да получат в МОН  удостоверението за приемане и другите документи за записване в съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. след 28.09.2016 г.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“