УЧЕНИ ОТ ЧУЖБИНА ЩЕ БЪДАТ ПРИВЛЕЧЕНИ ЗА РЕЦЕНЗЕНТИ НА ПРОЕКТИТЕ ВЪВ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Начало » Последни публикации

21.09.2016

Учени от чужбина, чиито академичен капацитет и наукометрични показатели могат да бъдат проверени, ще бъдат включени като рецензенти на проекти, кандидатстващи за финансиране от Фонд „Научни изследвания“. Това обявиха пред журналисти председателят на Изпълнителния съвет на фонда проф. Георги Вайсилов и проф. Веселин Брезин, който днес пое поста на управител на фонда. Според новите правила оценителите ще бъдат определяни спрямо научната област, в която са компетентни, но и чрез жребий, за да се избегне всякакъв субективизъм.

 „Целта ни е да върнем доверието на обществото и на научната общност“, обяви новият управител проф. Брезин. По думите му и държавата, и научната общност са направили много и трябва да получат заслуженото. Той увери, че занапред всички проекти ще се оценяват според европейските финансово-стопански правила и периодично ще бъдат подлагани на мониторинг, за да се гарантира пълна прозрачност.

В момента във фонда е приключила проверката за административно съответствие на нови 529 проекта за фундаментални изследвания и на други 59 в конкурса за подкрепа на млади учени. Очаква се до средата на ноември да приключи оценяването на съдържанието на проектите и да се пристъпи към сключване на договори за финансиране.

По повод неразплатените 843 проекта за 79 милиона лева в периода 2008-2012 г., проф. Брезин увери, че вече се работи за тяхното приключване, като приоритетни са проектите по двустранно сътрудничество.

Други 250 проекта от същия период за 11 млн. лева, за които конкурсите не са били обявени законосъобразно, ще бъдат спрени след споразумения с различните университети и научни институти, съобщи проф. Вайсилов. Той увери, че това ще стане с консенсус и при спазване на закона.

Проф. Вайсилов посочи, че амбицията на новото ръководство е да постигне по-висок бюджет за фонда и той да се покачва с всяка следваща година, за да бъдат стимулирани българските учени. Той каза още, че България намалява броя на научните публикации и ни изпреварват страни като Сърбия и Румъния.

До 29 октомври 2016 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания" се приемат проекти за участие в конкурс „Българска научна периодика – 2016 г.“. Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на българска научна периодика за 2016 г. е 350 000 лева. Индивидуалните проекти ще бъдат финансирани със сумата от 4 000 до 7 000 лв.

Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“: http://www.fni.bg

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“