НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ за VII клас

Начало » Последни публикации

29.05.2013

29 май 2013 г.

  • КОО „Природни науки и екология” за VII клас


28 май 2013 г.

  • Английски език 
  • Немски език 
  • Руски език 
  • Френски език 
  • Испански език 
  • Италиански език


27 май 2013 г.

  • KOO "Обществени науки, гражданско образование и религия" за VII клас


23 май 2013 г.

  • Математика за VII клас


21 май 2013 г.

  • Български език и литература за VII клас
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“