МИНИСТЪР КУНЕВА УТВЪРДИ СТАНДАРТА ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

28.09.2016

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева утвърди държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Предстои обнародване на стандарта в „Държавен вестник“.

Този стандарт се изготвя за първи път и е насочен към включване на младите хора в демократични практики, като участие в ученическото самоуправление, доброволчески дейности, участие в училищни медии и кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и др.

Стандартът регламентира още обучения на връстници от връстници, форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията, практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, мерки срещу отпадане от училище и др.

Учениците ще учат финансова грамотност, кариерно ориентиране, антикорупция и правила за поведение при терористична заплаха.

Всяка детска градина и училище ще приема свои програми по този стандарт. Различните теми могат да се преподават в часа на класа, както и в разширената или факултативна подготовка.

Държавният образователен стандарт може да видите тук.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“