МИНИСТЪР КУНЕВА: НАУКАТА ПОДПОМАГА ИКОНОМИКАТА

Начало » Последни публикации

30.09.2016

Науката създава ръст на брутния вътрешен продукт и подпомага икономиката и бизнеса. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева при откриването на седмата информационна среща по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) в София. Науката е била дълги години неглижирана, но тя има нужди от инвестиции, подчерта тя. По приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ са осигурени 350 млн. лв. за сектора. От тях за изграждане на центрове за върхови постижения са предвидени 200 млн. лв. и за центрове за компетентност – 150 млн. лв. Още 6 млн. лв. са за подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Това са значителни средства, които със съвместни усилия трябва да инвестираме ефективно и ефикасно в полза на българската наука и висше образование, подчерта министърът. Добрата новина е, че от бенефициентите не се изисква задължително собствено съфинансиране.  Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 % от допустимите разходи.

В момента българската научна общност има възможността да кандидатства за безвъзмездно финансиране за осигуряване на необходимата техника и апаратура, за оборудване на лаборатории  за развитие на научноизследователската и за развойна дейност.  Целим да подобрим капацитета за реализиране на върхови постижения в областта на научните изследвания и да подпомогне повишаването на нивото на пазарната ориентация на водещите научни организации в България, обясни Меглена Кунева.

Според нея интересът към финансирането за изграждане на центрове за върхови постижения и за компетентност е висок. Очакват се силни конкурентни предложения и от ключово значение е най-добрите и жизнеспособни проекти да получат подкрепа.  За да гарантираме това обявихме открита процедура за избор на консултантска организация, която да осигури международни оценители с висок научен потенциал и с доказани качества и опит при оценка на сходни проекти. Предприели сме всички мерки за избягване на конфликт на интереси и гарантиране на безпристрастен и професионален процес при подбора на проектните предложения, подчерта министър Кунева.

Тя приветства още големия интерес в страната, който е проявен и към процедурата  „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1". Целите ни са тези средства да допринесат за повишаване на квалификацията на работещите в сферата на научноизследователската и развойна дейност и да привлечем младите да изберат науката за свой професионален път, посочи министърът. Изпълнението на дейностите ще даде възможност за достъп до научни съоръжения, специализирано оборудване и бази данни. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“