МИНИСТЪР КУНЕВА: МОН ЩЕ Е НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР НА ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ОИЯИ – ДУБНА

Начало » Последни публикации

30.09.2016

Министерството на образованието и науката ще станe национален координатор за членството на България в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) - Дубна. Ще бъде създадена междуведомствена работна група с участието и на Агенцията за ядрено регулиране и Министерството на енергетиката, която ще осъществява цялостната координация във връзка с участието на България в ОИЯИ, в това число и мониторинг и анализ на всеки 6 месеца.  За да можем обаче финансово да обезпечим поддържането на членството, се налага необходимите средства да бъдат отпуснати целево за тази година. Всичко това може да случи с два акта на Министерския съвет като нашите очаквания са правителството да приеме решението си в средата на октомври.

Това съобщи вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева в отговор на въпрос на народния представител Станислав Станилов относно участието на български учени в научната програма на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна днес.

Министърът припомни, че през предходната пленарна сесия беше проведен сериозен дебат за участието на български учени в научната програма на института в Дубна. В Министерството на образованието и науката бе изготвен подробен анализ за ползите и ефектите за България от членството ѝ в ОИЯИ. Анализът показва, че членството на България в ОИЯИ има важна роля и принос за развитието на българската наука, технологиите, подготовката на научни кадри и поддържането на стандартите за работа на българските специалисти на световно ниво в областта на ядрената физика. Същевременно бяха проведени редица срещи с научната общност и заинтересованите страни.

Меглена Кунева обясни, че от следващата година ще се настоява средствата за членския внос да бъдат предвидени ежегодно в бюджета на МОН със Закона за държавния бюджет.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“