ДО 15 ОКТОМВРИ ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ВСИЧКИ ЗАЯВКИ ЗА УЧИЛИЩНИ АВТОБУСИ

Начало » Последни публикации

30.09.2016

До 15 октомври 2016 г. комисия в Министерството на образованието и науката ще разгледа всички заявки за училищни автобуси от 2014 г. насам и ще предложи схема за разпределение предвид нуждите. Това заяви днес министърът на образованието и науката Меглена Кунева в  отговор на въпрос на народния представител Явор Хайтов относно заявката за училищни автобуси на община Роман.

Министърът посочи, че през 2016 г. МОН е сключило договори за доставката на 138 училищни автобуси. Това е най-голямата бройка закупени нови автобуси в последните години. В периода от 2009 г. до 2014 г. Министерството не е закупило нито един училищен автобус, а през 2014 г. закупените автобуси са 60, като заявките тогава са били малко под 600.

На 2 август 2016 г. със своя заповед сформирах комисия, която да извърши анализ на заявките за училищни автобуси, постъпили в Министерството от 2014 г. до момента, както и да изследва в каква степента са били удовлетворени исканията. Комисията ще разгледа и неудовлетворените заявки от 2014 г., в което число влиза и тази на община Роман. Това ще стане по утвърдени правила и конкретни критерии, на които ще се основе предложението за разпределяне на автобусите.

Националното сдружение на общините в Република България също е представено в Комисията. Изключително внимателно ще подхождам винаги, когато става дума за разпределяне на публични блага, било то финансови или материали активи.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“