ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ СЪБРА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МОН И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

07.10.2016

Първите практики в реална работна среда по проект „Студентски практики – Фаза 1“, изпълняван от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, са факт. 26 студенти вече провеждат своето практическо обучение. Това съобщи ръководителят на проекта Соня Кръстанова на информационната среща с представители на висшите училища. Тя посочи още, че за по-малко от месец над 11 000 студенти са се регистрирали за участие в проекта, над 1700 работодатели са заявили желание да обучават студенти в реална работна среда, като за целта са обявили над 1800 работни позиции за студенти. Статистиката показва още, че над 2600 академични наставници и над 511 експерти от висшите училища са се регистрирали да организират, подпомагат и контролират практическото обучение на студентите.

С кратка презентация г-жа Кръстанова се спря на основните дейности по проекта, представи членовете на екипа за организация и управление и отговори на предварително изпратените от висшите училища въпроси, свързани с изготвянето на необходимата документация по проекта.

На срещата бяха демонстрирани функционалностите на информационната система от екипа, който я е разработил.

В срещата взеха участие Иван Модев, главен директор на ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН и Стефка Пилева-Малиновска, началник отдел „Верификация“ в дирекцията.

Г-н Модев съобщи, че министър Кунева, като ръководител на Управляващия орган на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, е одобрила 20 % авансово плащане по проекта, което ще позволи още през другата седмица по сметките на висшите училища да постъпят средства за осъществяване на дейностите по проекта.

В информационната среща взеха участие над 60 представители на висшите училища, бенефициенти по проекта. В дискусионната част на срещата те поставиха много въпроси, на които членовете на екипа отговориха изчерпателно.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“