МИНИСТЪР КУНЕВА УТВЪРДИ СПИСЪКА С 46 УЧИЛИЩА И 67 УЧИТЕЛИ СТАЖАНТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИНОВАТИВНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ“

Начало » Последни публикации

13.10.2016

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева утвърди списъка с 46 пилотни училища и назначени в тях 67 учители стажанти, които са включени в обучение по иновативна магистърска програма на ПУ „Паисий Хилендарски“ за придобиване на професионална квалификация „учител“. С оглед придобиването на професионална компетентност от учителите стажанти и за тяхното педагогическо и методическо усъвършенстване и утвърждаване в пилотните училища се определят учители наставници и се разработва план за реализирането на тези дейности. Планът предвижда запознаване с институцията, с ръководството й, с педагогически специалисти, правилници за дейността и за вътрешния трудов ред, училищния учебен план или програмната система на детската градина, наблюдение на учебни часове или педагогически ситуации, провеждани от учителя наставник, обсъждане и анализ на подготовката и проведените учебни часове между учителя наставник и стажант учителя, провеждане на консултации с ученици, с родители и др.

Обучението по иновативната магистърска програма е в изпълнение на проект „Нов път за нови таланти в преподаването“, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, и изпълняван в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Пилотните училища са в областите Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, София-област, София- град, и Стара Загора.

Всяко от включените в списъка училища ще получи финансова подкрепа за първия учебен срок на 2016/2017 г. Учителят стажант ще получава стипендия по 340 лв. месечно. По 700 лв. ще получава пилотно училище, когато в него работи един учител стажант. Тези пари ще се разпределят между директора, учителя наставник, финансово-административния сътрудник и за административни разходи.

Ако в пилотното училище работят двама учители стажанти, средствата ще се увеличават до 1000 лв., при трима учители стажанти те ще са 1 300 лв. и 1 600 лв. ще са парите за училище, когато в него работят четирима учители стажанти.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“