МИНИСТЪР КУНЕВА ПРЕДСТАВИ НОВАТА СТРУКТУРА НА МОН ПРЕД СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ

Начало » Последни публикации

13.10.2016

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева представи пред социалните партньори новата структура на МОН съгласно Устройствения правилник, влизащ в сила от 13.10.2016 г., в началото на заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, проведено в МОН на 12 октомври 2016 г. Представени бяха и новосформираните дирекции и директорите, които ще ги ръководят.

Заседанието на ОСТС, председателствано от заместник-министър Диян Стаматов, продължи с представяне на проект на бюджета за 2017 г., включително и с предложение за промяна на работната заплата на учителите.

По време на обсъждането от страна на социалните партньори – национално представените работодателски и синдикални организации в системата на средното образование, бяха направени предложения, които да бъдат взети предвид при окончателното изготвяне на проектния документ.

В заседанието на Отрасловия съвет взеха участие главният секретар на МОН Красимир Вълчев и директорите на дирекции, отговарящи за средното образование. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“