ЕКСПЕРТИ ОТ ХОЛАНДИЯ ПРОВЕДОХА ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МОН ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Начало » Последни публикации

21.10.2016

Експерти от Холандия представиха пред екипа на Министерство на образованието и науката опита си за председателство на Съвета на ЕС.

Началникът на сектор „Образование, култура и аудиовизуални въпроси“ в постоянното представителство на Кралство Нидерландия към ЕС Мирко ван Мюйен и съветникът в холандското Министерството на образованието Макс Буено де Мескита изнесоха презентации за организиране и провеждане на председателството. Кралство Нидерландия беше председател на Съвета на ЕС в първата половина на тази година, а българското председателство стартира на 1 януари 2018 г.

Обучението беше открито от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, която поздрави участниците в обучението и изтъкна колко е важно това председателство за международния авторитет на страната ни. Тя призова присъстващите да съберат възможно най-много информация от холандските си колеги, тъй като техният опит е безценен. В срещата се включи и зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков. Той заяви, че Кралство Нидерландия е сред най-ярките примери за стабилно председателство на ЕС и устойчива образователна политика.

 Основните акценти бяха изработването на работна програма и приоритети на председателството, календар на събитията, човешки ресурси и обучение на екипа, финансиране, логистика, координация на ниво Брюксел и на ниво столица. Експертите споделиха опита си за работата на Комитета по образование, Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, както и за организиране и провеждане на събития в рамките на председателството.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“