НАД 850 СТУДЕНТИ ПРАКТИКУВАТ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

Начало » Последни публикации

21.10.2016

Над 850 студенти практикуват вече в реална работна среда по професионалното направление, в което се обучават, чрез проект  „Студентски практики –Фаза 1“. Първите практики започнаха в края на септември т.г.

За големия интерес към проекта, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, говорят статистическите данни:

Над 18 500 студенти са се регистрирали за участие в студентските практики, над 2200 работодатели за пожелали да обучават студенти в реална работна среда, над 4000 ментори ще подпомагат студентите по време на практиката, за да придобият нови умения и компетентности.

Висшите училища участват в проекта с над 3300 академични наставници и 600 експерти, които ще подпомагат, напътстват и контролират студентите.

В рамките на 240 часа младежите ще прилагат на практика наученото в университета и ще усвояват знания и умения в реална работна среда, като за проведената практика ще получат стипендия в размер на 480 лева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“